Jazzclub Satchmo's bestyrelse 2022:


Formand
Leif Larsen • telefon: 9818 4842/2421 5031
Mail: hasserisvej249@gmail.comKasserer:
Hans Mortensen • telefon: 3166 7220
Mail: tordal@hotmail.com


Bestyrelsesmedlem:
Hanne Esko Bach • telefon: 2218 3488
Mail: hanne.esko@gmail.comBestyrelsesmedlem:
Ellen Boel • telefon: 4270 1002
Mail: eboel@webspeed.dk


Bestyrelsesmedlem/PR:
Arne M. Mortensen • telefon: 2819 8022
Mail: arnemm2018@gmail.com


Suppleant:
Ellen Ninna Hansen • telefon 2277 3360
Mail: ellenninna1955@gmail.com


Suppleant/sekretær:
Anders Falberg Larsen • telefon: 2257 0003
Mail: andersfalberg1@gmail.com


Revisor:
Per Langkilde Sørensen • telefon: 4098 9901
Mail: pls@alhuset.dk

Revisorsuppleant:
Irene Hviid • telefon: 4080 8087
Mail: irene.hviid@gmail.com